Arxius i Publicacions

Articles (notícies)

Articles i textos elaborats a partir d'intervencions i col.laboracions del projecte LA TACA D'OLI de La Fàbrica cooperativa en la divulgació de la sostenibilitat en equipaments, barris i xarxes  a partir de temàtiques com el reciclatge, el consum responsable, la jardineria veïnal, l'alimentació saludable...

Documents (posters)

Documents gràfics elaborats en el desenvolupament del projecte per donar a conèixer el nostre paper en fer un món més sa, visibilitzant iniciatives com a les bones pràctiques de com fer accessible la sostenibilitat a qualsevol col·lectiu i territori.

Multimèdia

Multimèdia recull produccions en video, podcast i altres formats digitals sobre iniciatives ecosocials dels barris on desenvolupem projectes de La Taca d'Oli, l’eix sòcio-ambiental de La Fàbrica.