Arxius i Publicacions

Articles (notícies)

Articles i textos elaborats a partir d'intervencions i col.laboracions del projecte LA TACA D'OLI de La Fàbrica cooperativa en la divulgació de la sostenibilitat en equipaments, barris i xarxes  a partir de temàtiques com el reciclatge, el consum responsable, la jardineria veïnal, l'alimentació saludable...

Documents (posters)

Documents gràfics elaborats en el desenvolupament del projecte per donar a conèixer el nostre paper en fer un món més sa, visibilitzant iniciatives com a les bones pràctiques de com fer accessible la sostenibilitat a qualsevol col·lectiu i territori.

Memòries (2018-2020)

Informes que recullen de manera gràfica i propera la trajectòria de La Taca d'Oli amb els projectes que La Fàbrica ha desenvolupat per incorporar la sostenibilitat com a línia d'intervenció de la cooperativa amb projectes d'innovació social com el B-Mincome al 2018.