Som...

LA TACA D’OLI és el projecte d’ocupació de la Generalitat que estem desenvolupant en els anys 2019-2020 en la línia de sostenibilitat de la cooperativa als barris del Besós-Maresme el Districte de Sant Martí. L’objectiu d’aquest projecte d’ocupació cooperativa és estendre la sostenibilitat a territoris/barris desafavorits de l’Eix Besós a través d’activitats i continguts accessibles que la fomentin de manera col·laborativa amb la contractació de persones d’aquests barris com a agents sòcio-ambientals de proximitat.

la taca d'oli, singulars, economia circular
Blanca, Monique y Norma

 

 

 

 

L'equip d’agents sòcio-ambientals de proximitat, Blanca, Monique i Norma, ha co-creat un estil “singular” d’abordar la sostenibilitat en barris perifèrics de manera accessible, des del que són i amb tot el seu potencial de gènere.

La seva intenció és incidir en un territori en el que es té una vinculació professional per afavorir la cohesió social a partir de la dinamització entorn l’economia circular, a partir de la creació d'ocupació de persones del propi territori, protagonistes d'un procés de dinamització econòmica a partir de la detecció d’oportunitats a concretar en serveis.

La clau del projecte és centrar-se en l’alimentació i la gestió i l’aprofitament de residus per tal de promocionar el  consum responsable i accessible en la ciutadania. En aquest sentit, el Projecte SINGULARS està orientat a la reactivació territorial i la generació d’ocupació en l’economia social amb la finalitat de cobrir les següents necessitats observades en els barris de l’eix Besós en relació a dos nivells:

* D’una banda, la creació de llocs de treball als que puguin accedir dones de col·lectius i territoris que pateixen un alt nivell d'atur i deficiències pel que fa a l'accés a l'àmbit laboral formalitzat (a un territori caracteritzat per "rebre assistència" més que no pas eines per a desenvolupar-se) i en un context d'alta precarietat laboral i de càrregues familiars dins la tendència de la feminització de la pobresa.

* D’altra banda, la generació d’activitats comunitàries que permetin sensibilitzar, des de la proximitat, amb l'objectiu d'incidir sobre la greu situació sòcio-ambiental, traduïda en l'actual estat d'emergència climàtica.

Com ho estem fent?

D’entrada, a partir de la contractació de persones encarregades de desenvolupar tasques de dinamització i d’activació econòmica, tal i com ho planteja el SINGULARS.

Concretament, les quatre dones contractades provenen del programa B-Mincome d’Innovació Social que LA FÀBRICA va gestionar al 2018-2019 com una aposta clara per la continuïtat en l’equip com una manera de promocionar les trajectòries professionals provinents de la inserció. I d’altra banda amb la creació de nous projectes i/o línies de negoci singulars i/o innovadores per a la cooperativa aprofitant oportunitats estratègiques de l’àmbit de la sostenibilitat i la gestió de residus així com les emergents del propi territori.  

Apostem per explorar conjuntament amb aquestes comunitats formes de transitar pel camí cap a la transició sòcio-ambiental als barris del Besós des de la generació d’ocupació. I, en definitiva, estem actuant per un canvi de consciència respecte la co-responsabilitat socio-ambiental de la ciutadania pel benestar de tothom, inclòs el planeta.

Quins són els elements innovadors de LA TACA D’OLI-Singulars?

  • Plantejar una activitat econòmica basada en temes emergents sòcioambientals en un territori amb grans deficiències al respecte en coherència amb la situació actual d’emergència climàtica.
  • Apostar per l'ESS en un territori amb poca incidència d'aquest sector, tot aprofitant el potencial que plantegen les necessitats bàsiques a cobrir (alimentació, consum, residus). 
  • Posar les dones, com agents professionals, al centre de l'economia local. 
  • Diversitat d’actuacions dins l’àmbit de la sostenibilitat i/o els serveis derivats que el projecte fa confluir. 
  • Plantejar l'economia circular, de la generació d’aliment (horts urbans) i el seu aprofitament (compostatge) a l’organització social per un consum responsable (grups de consum) i la gestió de residus pel seu aprofitament (oli usat per fer sabó).

Com hem avançat durant el confinament?

En aquesta crònica fem un repàs de quins han estat “Els avenços Singulars” de LA TACA D’OLI durant el confinament en relació a la cura de l’equip, l’accés a un nou espai de confluència virtual per tal de fer créixer les relacions i pràctiques per afrontar els nous reptes.

la taca d'oli, singulars, economia circular
Rossi

 

Rossi és la professional de l'equip que s'encarrega de l'acompanyament digital en l'adaptació del projecte a les limitacions derivades del confinament i reforça les competències tecnològiques de les agents.

Un altre aspecte que destaquem de la crònica és ressaltar Què hem aprés d’aquest període?”.

la taca d'oli, singulars, economia circular

Adaptem “La Taca d’Oli al Besòs-Maresme” a la situació actual

la taca d'oli, singulars, economia circular

La Fàbrica participa en el cicle on line “Com transformar el sistema alimentari en temps de pandèmia?” des del projecte LA TACA D’OLI 

On hem aconseguit aterrar LA TACA D’OLI-Singulars al Districte de Sant Martí?

la taca d'oli, singulars, economia circular

Al Besós reactivant el projecte d’escocells comunitaris amb el projecte “Fem créixer el benestar al barri”?

la taca d'oli, singulars, economia circular

Als espais verds comunitaris de Sant Martí de la mà de la Taula Eix Pere IV: Hort vertical de Ca l’Isidret i jardí del Passatge Trullàs.