Antecedents

LA TACA D’OLI, com a línia de sostenibilitat de la cooperativa, pretenia engegar dinàmiques d’aprofitament de recursos per generar una economia circular en territoris desafavorits.

 

La intenció inicial era engegar una dinàmica de recollida d’oli usat de les comunitats per tal de produir un sabó que retornés als territoris tot generant ocupació en el sector de l’ESS. Sota aquest enfocament sòcio-econòmic LA FÀBRICA es va obrir a la gestió de plans d’ocupació i concretament el primer projecte amb el que va prendre forma LA TACA D’OLI va ser un pla d’ocupació molt especial anomenat B-Mincome. Es tractava d’un projecte europeu d’innovació social co-gestionat per Drets Socials i BarcelonActiva que LA FÀBRICA va decidir gestionar com un recorregut per iniciatives de l’ESS entorn la sostenibilitat.

 

Així, durant l’any 2018-2019, l’equip de 8 persones contractades

van recórrer al voltant de 40 projectes relacionats amb

els horts urbans, el consum responsable, el reciclatge i el reaprofitament de recursos

del Districte de Sant Martí i altres barris de Barcelona.

Què hem desenvolupat al llarg de LA TACA D’OLI / B-Mincome?

la taca d'oli, singulars, economia circular
La Taca d'Oli (B-Mincome)/2018 [PDF]