la taca d'oli, singulars, economia circular, Besos
Co-creació cooperativa per a la plantació i vallat d'escocells per a la comunitat davant del casal del Besòs [PDF]
la taca d'oli, singulars, economia circular
El consum responsable des de La Taca d'Oli - EcoGràfic [PDF]
Parc in Process
Projecte innovador de regeneració ecològica des de la permacultura en una àrea del Parc del Guinardó [PDF]