la taca d'oli, singulars, economia circular
La Taca d'Oli (en el marc del B-Mincome)/ MEMÒRIES 2018