Som...

La cooperativa La Fàbric@, integrant del teixit de l’Economia Social i Solidària i membre de la Comissió d’Ecologia de la XESS, té una llarga trajectòria en acompanyament de processos comunitaris de transformació social. Com a cooperativa hem pres consciència del nostre rol en la “transició” cap a un model de societat més justa social i ambientalment. Així ho vam expressar en una trobada de reflexió interna al 2019 que vam traslladar a notícia a la nostra web amb aquest titular, “La Fàbric@ renova la seva proposta d’intervencions comunitàries en clau de sostenibilitat en el seu 5è any cooperatiu”.

Considerem oportú reprendre aquest fragment que descriu clarament les nostres intencions al respecte. “És el moment de reconèixer-nos com qui som, reforçant els nostres fonaments vitals, entenem que és precisament la nostra trajectòria i saber fer en el terreny de les intervencions comunitàries amb una vessant mediadora i constructora de nous escenaris de convivència el que ens caracteritza. Per això, ens trobem còmodes amb la possibilitat d’obrir nous espais de creació de realitats que volem veure i viure col·lectivament, de passar a produir i no només a realitzar serveis, de vincular-nos amb persones, cooperatives i iniciatives diverses que impulsen somnis cap a la transició tot confluint en les intencions de fer possibles altres vivències del bé comú, altres maneres d’entendre l’economia social i solidària més inclusives, altres maneres de fer feina sent com som i no com hauríem de ser”.

Amb aquesta convicció, des de fa uns 8 anys aproximadament a La Fàbrica estem implicades en projectes de gestió de serveis i intervencions comunitàries amb una presència creixent de qüestions ambientals. En relació als serveis i equipaments que gestionem, esdevé un eix transversal; en el cas de les intervencions en barris perifèrics amb mancances de consciència ambiental i moltes despeses en gestió de residus, el repte encara és major.

La nostra trajectòria en aquest àmbit, en col·laboració amb altres entitats i/o projectes de l’ESS, exemplifica els passos que hem seguit en aquesta línia d’activitat de la cooperativa que pretenem  reforçar i visibilitzar. Aspectes com la incorporació del debat entorn les economies locals-globals  des dels equipaments de proximitat dels barris, el consum responsable amb perspectiva de gènere com un impuls regenerador dels territoris, la permacultura com a mètode per regenerar espais sostenibles a la ciutat i els plans d’ocupació com a via d’inserció socio-ambiental en territoris desafavorits. 

Projectes significatius de la trajectòria dels darrers 5 anys

  • 2016: “Barris en transició cap a altres economies”, estratègia de sostenibilitat desenvolupada al Casal d’entitats Mas Guinardó i a Bon Pastor, on portàvem la gestió de serveis/equipaments. En aquest quadern digital recollim l’experiència.
  • 2018: “GENERE’m consum responsable a Sant Martí”, projecte de sensibilització i promoció del consum responsable amb perspectiva de gènere a Ca l’Isidret, en el seu primer any d’equipament gestionat per la Taula Eix Pere IV (plataforma ciutadana/asociativa amb l’objectiu d’impulsar la reactivació social, cultural i econòmica de l’eix Pere IV
  • 2019: “Re-GENERE’m els barris des del consum responsable", continuïtat del projecte anterior amb una aposta pel consum responsable com a regenerador de les relacions comunitàries en els barris a partir d'hàbits sostenibles. Per tal d'arribar a perfils socials diversos es va desenvolupar en dos casal de barri municipals gestionat per La Fàbrica: Ca l'Isidret a Sant Martí de Provençals i Casal Trinitat Nova. 
  • 2018-2019: LA TACA D’OLI, projecte d’ocupació enfocat a la sostenibilitat gestionat en el marc del projecte europeu B-Mincome d’innovació social co-gestionat per Drets Socials i BarcelonActiva per promoure els horts urbans, el consum responsable, el reciclatge i el reaprofitament de recursos. L’equip profesional contractat va intervenir en les activitats dels projectes “re-Genere’m” com a agents socio-ambientals de proximitat tot generant sinergies entre ambdós projectes de la cooperativa per arribar més lluny amb els resultats.
  • 2918-2019: PARC IN PROCESS, projecte innovador de regeneració ecològica d'una àrea del Parc del Guinardó amb tècniques de permacultura, co-desenvolupat amb Regenerative Design i la col·laboració d’alumnat de l’Escola del Mar i l’equip d¡agents socio-ambientals de proximitat del projecte La Taca d’Oli (en el marc del B-Mincome). En conveni amb Parc i Jardins.
la taca d'oli, singulars, economia circular
La Taca d'Oli (en el marc del B-Mincome)/2018

A nivell global, les dates dels projectes coincideixen amb l’embranzida dels moviments entorn el canvi climàtic i les primeres iniciatives de transició sòcio-ambiental a nivell europeu aterrades tímidament amb la “Red de Transición” a l’Estat Español/Catalunya. En definitiva, es tracta d’anar caminant cap al consum responsable de la ciutadania en general impregnant de la cultura “residu cero” d’una manera accessible a tothom.